>> welcome to www.dirttrackthai.com <<

22 พฤษภาคม 2559
ชิงแชมป์ภาคกลาง สนาม 1
สนาม MotoSport Land อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

29 พฤษภาคม 2559
ชิงแชมป์ วีไอพี ขุนพล จ้าวภูผา สนามที่ 3
โดมแลนด์ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

5 มิถุนายน 2559
มงคลดีขอนแก่นโมโตครอส 2016
เก็บคะแนนชิงแชมป์จังหวัดขอนแก่น สนามที่ 1

5 มิถุนายน 2559
“เอ็นดูโร่มิตติ้งการกุศล”
ทีมงานทุ่งแตกเอ็นดูโร่ อ.จักราช จ.นครราชสีมา

>> it's my life <<

>> Thanks for You <<

     

Copyright(C)2006 www.dirttrackthai.com All rights reserved.