Registration Agreement

Email ตอบรับการเป็นสมาชิกอาจถูกส่งเข้าไปใน Junk mail ขอให้เพื่อนสมาชิดตรวจสอบ ทั้งใน Inbox และ Junk
Email ที่ใส่ตอนสมัครสมาชิดต้องสามารถใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่า Web จะส่ง Link ยืนยันตัวตนไปให้ทาง Email ที่ลงทะเบียนไว้นะครับ

กฎระเบียบและข้อบังคับในการใช้บอร์ด

1. ห้ามมิให้โพสต์ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร สาระ อันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถาบันมหากษัตริย์,ราชวงศ์ หรือ สถาบันอื่นๆ
2. ห้ามมิให้โพสข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร สาระ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันชาติ ศาสนา หน่วยงานของรัฐและสถาบันอื่นๆ
3. ห้ามมิให้โพสต์ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร สาระ อันเป็นการส่อเสียด ดูถูก ดูหมิ่น เหยียดหยาม วิจารณ์ แกล้ง หรือวิธีการต่าง ๆ ที่จะทำให้บุคคล หรือ นิติบุคคล อื่น ๆ ได้รับความเดือนร้อนและเกิดความเสียหาย
4. ห้ามมิให้เสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบอร์ด หรือ บุคคลอื่น
5. ห้ามมิให้เสนอ ข้อความหรือภาพอันมีเนื้อหาหยาบโลน ที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร รวมทั้งห้ามนำเสนอลิงก์ไปยัง เวปไซต์ หรือ โฮมเพจที่มีภาพอนาจาร
6. การคัดลอกข้อความไม่ว่าจะทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดมาโพสท์ในบอร์ดนี้จะ ต้องระบุที่มา อันได้แก่ ชื่อผู้เขียน และ url ที่นำไปสู่ข้อความนั้นๆ หรือเครดิตของเจ้าของข้อมูลนั้น
7. ห้ามมิให้สมาชิกกระทำการขุด ป่วน ปั่นกระทู้ กรณีถ้าพบเห็นผู้กระทำการขุด ป่วน ปั่น ทางเราจะเตือนไปก่อน หากยังพบการกระทำดังกล่าวอีกจะแบนทันที
8. ในการ โพสต์ ข้อมูลรูปภาพหรือข้อมูลความรู้ถ้าไม่ได้เป็น รูปภาพหรือข้อมูลความรู้ ที่เราถ่ายเองหรือคิดขึ้นมาเองต้องให้ เครดิตของเจ้าของรูปหรือข้อมูลความรู้
9. ไม่สมควร โพสต์ ข้อมูลอันเป็นการ ละเมิดลิขสิทธ์ ของผู้อื่น
10. ทาง Web ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปิดเผยข้อมูลของ User เมื่อได้รับการประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตาม พรบ. คอมปี 50 เมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น

หาก ท่านไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับข้างต้น
ทาง Web สงวนสิทธิ์ในการ Ban Username หรือการลบกระทู้นั้นๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ทาง www.dirttrackthai.com จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหาย ที่ได้เกิดจากข้อมูลต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหา, Link, รูปภาพ หรือเรื่องอื่นใดจากการใช้บริการของสมาชิก

ยินดีให้ความรวมมือในการตรวจสอบหาผู้การทำความผิด
dirttrackthai.com